Privacybeleid en voorwaarden - Sportkaart
Toegang tot 100+ locaties
Na 3 maanden maandelijks opzegbaar
Probeer verschillende sporten uit

Privacy voorwaarden

Met deze verklaring informeert Sportkaart u graag over het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, waarvoor wij uw gegevens verwerken en welke rechten onze gebruikers hebben.

1. Abonnement

Welke gegevens vragen wij bij inschrijving?
Wanneer u een abonnement afneemt bij Sportkaart, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen onderstaande gegevens:– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail– geboortedatum — IBAN nummer

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om:

– Uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst
Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet (optimaal) kunnen verlenen.
Afhankelijk van de dienst die wij verlenen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: Naam, (mail)adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bijzonder (medische) persoonsgegevens, levensstijlgegevens,
Deze gegevens bewaren wij gedurende de contractduur en vernietigen wij na beëindiging van het contract tenzij er een wettelijke plicht is om deze gegevens langer te bewaren of hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

– Contactformulier website
Via het contactformulier kunnen vragen gesteld worden. Hiervoor worden naam, telefoonnummer en email-adres verwerkt voor zolang het nodig is voor de volledige afwikkeling van uw vraag. Door middel van analyse van bezoekersgedrag op de website (profilering) verbeteren we de website en bieden we u gepersonaliseerde producten en diensten aan. Onze website kan verwijzingen, bijvoorbeeld middels een hyperlink, bevatten naar andere websites van derden. Om te bezien hoe deze partiun met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar de privacy voorwaarden van deze derden.

– Mailinglist
U kunt zich aanmelden voor onze mailinglijst en toestemming geven voor het ontvangen van e-mails en nieuwsbrieven/reclame van ons. We gebruiker hiervoor uw naam en e-mailadres. U kunt zich op ieder moment afmelden van deze mailinglist. Tot het moment dat u zich afmeldt, bewaren wij uw gegevens.

Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over u abonnement en betaling af te handelen.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over het afgesloten abonnement, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag 
Wij verzamelen deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen geen voorrang hebben. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van dieetgegevens en/of medische gegevens dien u uitdrukkelijk toestemming te geven.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Tenzij uitdrukkelijk gewenst, verwijderen wij uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en email) niet omwille van marketingdoeleinden.

Gegevens nodig voor de belastingadministratie worden 7 jaar bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het e-mailsysteem van en voor de betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V.) tussen zit. Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Google Analytics voor het meten en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en verkeer op onze website. 

2. Productevaluatie

Welke gegevens verzamelen wij?

Elk kwartaal vragen wij u om een enquêteformulier in te vullen. Hiervoor verzamelen wij uw naam, en uw feedback.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.

Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken sportscholen zodat wij onze producten nog beter kunnen maken voor toekomstige sporters.

Grondslag

Wij verzamelen deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens Gegevens in de evaluatie worden tot 10 jaar na het opzeggen bewaard, tenzij u liever hebt dat wij ze eerder verwijderen.

Met wie delen wij deze gegevens?

In geval van feedback of complimenten delen wij de informatie met onze sportleveranciers.

3. Marketing

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw voor- en achternaam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u u abonneert op onze nieuwsbrief of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om u onze digitale nieuwsbrief te versturen. Wij vragen uw voornaam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben u nog geen klant dan verwerken wij u gegevens die we verkregen hebben met uw toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrief. Ben u reeds abonnee dan versturen wij de nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming en omdat wij denken dat u dat leuk vindt.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
u gegevens worden bewaard totdat u u afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief, maar ook via e-mail of door ons te bellen.

Met wie delen wij deze gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp.

4. Cookies & Profilering

Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat- doe-ik-ermee/ 

Bekijk ons cookiebeleid

5. Klachten over het product

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen gegevens waaronder u naam, het afgenomen abonnement, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens? Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de sportactiviteit gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken sportlocatie met het verzoek om een reactie op de klacht.

u gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag Wij verzamelen u gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij deze gegevens? Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over de klacht doorgegeven aan en besproken met de sportlocaties, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

6. Beveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen waaronder: toegangscontrole voor onze systemen, een https-certificaat zodat dataverkeer via de website versleuteld is, etc. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Sportkaart.nl. 

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die u persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

– Uw persoonsgegevens zijn door fysieke en digitale toegangsbeperking enkel beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken.

– Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar passend versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.

– Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.

– Wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.

– Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

7. Uw rechten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht u persoonsgegevens te corrigeren.

U heeft het recht dat wij u persoonsgegevens wissen voor zover:– deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze ooit zijn verzameld– de verwerking gebaseerd is op u toestemming en u deze toestemming intrekt– de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

U heeft het recht op beperking van de verwerking.

U heeft het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.

U heeft het recht om vanwege een specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil u graag een verzoek indienen? Dat kan! Neem contact op met Sportkaart. Onze gegevens vind u hieronder. Wij kunnen u vragen om u te identificeren.

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Wil u graag dat we u op de hoogte hiervan houden, laat het ons weten.

Vragen, opmerkingen & klachten
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sportkaart, dienst van Sportbedrijf Arnhem B.V., gevestigd aan Beukenlaan 15 6823 MA Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.sportkaart.nl Beukenlaan 15 6823 MA 6828 HZ Arnhem

+31 26 377 57 57

Translate »