Adviescommissie Arnhem

Adviescommissie Arnhem is opgericht om vraagstukken en meningsverschillen tussen sportverenigingen onderling en Sportbedrijf Arnhem op te pakken en tot een passende oplossing te komen. Deze vraagstukken kunnen te maken hebben met huur en beschikbaarheid en inrichting van velden, sporthallen en andere accommodaties. De adviescommissie bestaat uit externe leden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De Arnhemse Sport Federatie (ASF) en Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) denken mee in het proces.

Na het ontvangen van de adviesaanvraag zal de adviescommissie informatie opvragen en gesprekken voeren met de betrokken partijen. Op basis van de ingewonnen informatie ontvangt Sportbedrijf Arnhem een (zwaarwegend) advies. Sportbedrijf Arnhem neemt dit advies zo veel als mogelijk ter harte, past toe of legt in incidentele voorkomende gevallen uit waarom dit advies niet gevolgd kan worden. Sportbedrijf Arnhem doet dit zo transparant als mogelijk.

Aanvraag indienen

Naam contactpersoon(Vereist)
Translate ยป